نظافت تخصصی

مکانیزه با مواد

سرویس دستی

دستگاه واترجت

110 بار صنعتی تک فاز

هزینه ها طبق نرخنامه اتحادیه
ارائه خدمات فقط داخل شهر قزوین
طبق نرخنامه اتحادیه
ارسال نیرو در کمتر از یکساعت
ارائه خدمات به تمام شهر قزوین و وحومه

مکانیزه با مواد

دستگاه واترجت

110 بار صنعتی تک فاز

ارائه خدمات فقط داخل شهر قزوین
هزینه ها طبق نرخنامه اتحادیه

سرویس دستی

طبق نرخنامه اتحادیه
ارائه خدمات به تمام شهر قزوین و وحومه
ارسال نیرو در کمتر از یکساعت

تمامی نیروها از فیلترها امنیتی و انتظامی عبور کرده، پس از اخذ مدارک معتبر (سفته، چک، مدارک شناسایی و بعضا ضامن معتبر) استخدام می شوند.

هم اکنون سفارش دهید